Máu Nhuộm Điện Thái Hòa - Secret Battle Of The Majesties  1995 movie poster

Thống Trị Thiên Hạ: Cửu Vương Đoạt Ngôi

Máu Nhuộm Điện Thái Hòa - Secret Battle Of The Majesties ()

Tập 28/28

Đạo diễn: Updating

Diễn viên: Giang Hoa, Phan Chí Văn, Thái Hiểu Nghi, Quách Phong, Chân Chí Cường, Cao Hùng, Huỳnh Doãn Tài, Cam Sơn, Văn Tụng Nhàn, Từ Cẩm Giang

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Võ Thuật

Giới thiệu
Trailer phim Thống Trị Thiên Hạ: Cửu Vương Đoạt Ngôi - Máu Nhuộm Điện Thái Hòa - Secret Battle Of The Majesties (1995)
Phim liên quan
×